Schönberger Ignácz devecseri tanító jubilaeuma.

Szerkesztő urnák tett Ígéretemet beváltandó a Schönberger-féle jubilaeum lefolyását illetőleg, szolgáljanak a következő sorok ismertetésül: Az előkészületek az ünnepélyre a

Read more