A Somlyó-Vásárhelyi Körzet országgyűlési képviselői

Az Osztrák-Magyar Monarchiában az 1848-as törvények szerint szavazhattak a választójoggal rendelkező polgárok. Alapesetben minden 22. életévét betöltött és magyarországi születéshellyel kellett rendelkeznie a választópolgárnak. Ehhez járul hozzá a vagyoni kitétel, miszerint meghatározott fizetéssel, foglalkozással, tulajdonnal kellett rendelkeznie a lakosnak. Így az 1848-as törvények alapján az ország mintegy 7-9% -ának lett választójoga. Ezen csak a 1874. évi XXXIII. törvénycikk változtat, ami a cenzust szigorította.

A választás tekintetében a jelöltekről nyíltan, szótöbbséggel döntöttek a választókerület székhelyén, ami Devecser esetében Somlóvásárhelyen volt. A választókörzet nem a teljes járást jelentette, mivel volt néhány település, mint például 1874-ig Noszlop is, ami a nagyvázsonyi kerülethez tartozott. A devecseri járáshoz a vázsonyi kerületbe hét település tartozott.

Választók száma a megyében a  Veszprémi ellenőr című újság 1901. szeptember 22-i híre szerint:

  • Veszprémi kerület: 1.735
  • Nagyvázsonyi kerület: 1.862
  • Somlyó-Vásárhelyi kerület: 2.931
  • Ugodi kerület: 2.560
  • Zirci kerület: 2.051
  • Enyingi kerület: 2.255

Az 1901-es választásokon a somlyó-vásárhelyi kerületben is létrehoztak bizottságot, a választások megtartására. Az elnök dr. Magyar Károly, helyettese Giay Károly lett. Küldöttségi elnök Ketzer Zsigmond, helyettese Mentler Lajos. Jegyzők Egerer Árpád és dr. Friedman Adolf, helyettes jegyzők Lachmann Ottó és Vinkler Ferencz.

Az 1914. évi XV. törvénycikk hatálybalépése előtt Devecser a Somlyó-Vásárhelyi Kerülethez tartozott. Utána a kerület székhelye és neve a város lett. A világháború alatt új választásra ugyanakkor nem került sor, de dr. Magyar Károly már devecseri körzet képviselője címet viselte 1914 után.

A képviselők listája, évszámok szerint:

1865–1869 Békássy Lajos Deák Párt
1869–1872 Zichy Manó gróf Deák Párt
1872–1875 Zichy Manó gróf Deák Párt
1875–1878 Békássy Károly
1878–1881 Békássy Károly Szabadelvű Párt
1881–1884 Hegedűs Károly Függetlenségi Párt
1884–1887 Beöthy Ákos Mérsékelt Ellenzék
1887–1892 Beöthy Ákos Mérsékelt Ellenzék
1892–1896 Komjáthy Béla
1896–1901 Meszményi Pál Néppárt
1901–1905 Dr. Pékár Gyula Szabadelvű Párt
1905–1906 Hentaller Lajos Szabadelvű Párt
1906–1910 Hentaller Lajos Függetlenségi és 48-as párt
1910–1918 Magyar Károly Nemzeti Munkapárt