Községi tisztviselők választása.

Kedden volt a városházánál Noszlopy Viktor járási főszolgabíró elnöklete alatt a megüresedett előljáróság megválasztása. Reggeli 9 órakor gyülekezett a választó

Read more

A devecseri bank közgyűlése.

Ajkai Nirnsee Pál elnöklével a Mezőgazdasági Kereskedelmi és Iparbank R. T. március 20-án tartotta 3-ik rendes évi közgyülést Devecserben, a

Read more