Községi tisztviselők választása.

Kedden volt a városházánál Noszlopy Viktor járási főszolgabíró elnöklete alatt a megüresedett előljáróság megválasztása. Reggeli 9 órakor gyülekezett a választó

Read more