Községi tisztviselők választása.

Kedden volt a városházánál Noszlopy Viktor járási főszolgabíró elnöklete alatt a megüresedett előljáróság megválasztása. Reggeli 9 órakor gyülekezett a választó közönség a városházához és kevéssel utána megnyitotta a tisztujító közgyülést az elnöklő főszolgabíró.

A városháza tágas terme zsufolásig megtelt közönséggel. Elnöklö főszolgabíró higgadtságra figyelmeztette a választó közönséget s törvényadta jogánál fogva kijelölte a bírói állásra: Balikó János, Bors Józsefet és Oláh Antalt

Közfelkiáltással vbíróul Oláh Antalt választatott meg.

Törvénybírónak megválasztatott: ifj. Baráth Mihály. Pénztárnoknak ujból az eddigi pénztárost Szabó János választották meg. Közgyámnak: Ferenczy Antalt.

Ezután következett az előjárok megválasztása, melyre vagy 15 jelölt volt. Elöljárokká megválasztattak Somogyi István János, Nemes István, Széphegyi Sándor, öreg Oláh János és Torma József.

A választás aránylag hamarosan véget ért, a megválasztottak letették az esküt a főszolgabíró kezébe és ezzel a választási aktus véget ért.

Megjelent a Somlyóvidéki Hírlap, 1900. február 18-i számában.