A magyarokat szerető kis gróf.

Gróf Esterházy Ferencz ur és családja, mint azt lapunk más helyén már közöljük, ez idő szerint Devecserben tartózkodik, s a hírek szerint a grófi család mintegy 14 napig szándékozik Devecserben maradni s innét állandó lakhelyére Tatára megy vissza.

A grófi családdal velük vannak kisgyermekeik is. Három kisgyermeke van a grófi párnak, 2 fiu és egy kislányka. Ezek közül a legidősebb a kis Ferencz gróf, aki körülbelül most mulik négy éves és itt született Devecserben.

A kis Ferencz gróf nevelőnője kiséretében naponkint bejárja a város utczáit, ha jó idő van. Élénk, eleven eszü gyermek és figyelme kiterjed mindenre. Családi körben „Franczi”-nak szólítják ami éppen nincs innyére a kis grófnak, és váltig hangoztatja, hogy Ő nem német, ő nem „Fránczi”, hanem magyar, így a neve Ferencz. Ha e kijelentése daczára mégis ingerkednek vele hozzátartozói, akkor a kis gróf büszkén vágja ki, hogy neki csak az öccse, a kis János gróf a német, mert az nem Magyarországon született. (A grófné tudvalevőleg a herczeg Lobkovitznak, Csehország helytartójának leánya és a kis János gróf Csehországban született. Szerk)

Ha valakivel, ki még ismeretlen előtte beszédbe ereszkedik a kis Ferencz gróf, akkor nyomban megkérdezi az illetőt: magyar-e vagy német? Ha az illető illető magyarnak mondja magát, akkor a kis gróf kezet fog vele s megjegyzi: no most már beszélek m agával, mert maga is magyar”.

Őszintén kívánjuk, hogy a magyarokat szerető kis gróf ebbeli érzelmeit nagykorban is megtartsa.

Megjelent a Somlyóvidéki Hírlap, 1900. január 21-i számában.