Előkészületek Ajkán a járási hivatalok fogadására

Bizonytalan az időpont—Mi lesz a kastéllyal?—Még egy irodaház épül

Mint olvasóink előtt ismeretes, elvi megállapodás született korábban arra nézve, hogy a devecseri járás székhelyét a szomszédos nagy ipari bázisra, Ajkára fogják áthelyezni. A „költözés” előkészületei már hosszabb idő óta folynak: már állnak a falai az Ajkai Városi Tanács épületével szemben annak az új irodaháznak, ahová majd a járási és városi tanács, illetve a járási és városi párt- bizottság költözik. Ebben az épületben kap majd helyet a KISZ és a munkásőrség is.

A székhely-áthelyezés időpontja tulajdonképpen ennek az épületnek az elkészültétől függ, s így, sajnos, végső dátumot még mindig nem tudnak mondani. Az új székház befejezésének ugyanis eddig is számos határidő- módosítása volt, s még most sem lehet biztosan tudni, mikor lesz készen vele az építőipar.

A járási székhely megváltozása természetesen számos más intézmény átköltözésével jár együtt: a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, ügyvédi munkaközösségnek, népfrontnak stb. szintén helyet kell biztosítani. Az egyik legsúlyosabb gond éppen a bíróság és ügyészség ú.i helyének kijelölése volt, hiszen a bíróságnak meglehetősen nagy épületre van szüksége.

A közelmúltban megegyezés jött létre a városi tanács vezetői és az igazságszolgáltatási szervek között, s elhatározták, hogy a jelenleg épülő székház közelében még egy irodaházat emelnek, ahol a bíróságon és ügyészségen kívül más szervek is helyet kapnak. Ide költözik majd az eddig is Ajkán székelő NEB, a Vöröskereszt és a járási TS. Ezek a szervek különben is szanálandó épületekben vannak jelenleg.

Az új épület költségeit az oda elhelyezendő szervek az elfoglalt épületrész arányában viselik majd. Vita folyik arról, hogy ki fedezze a Hazafias Népfront és a Nőtanács elhelyezésének költségeit.

Nem sikerült még eldönteni, hogy mi legyen a Devecserben felszabaduló épületek sorsa. Elsősorban az igen értékes műemlék épület, a járási tanácsház felhasználása kérdéses. Nemrégen a Marcalmenti tsz-szövetség jelentette be, hogy szívesei) átvenné az épületet termelőszövetkezeti tagok szociális otthonának.

Más elgondolások szerint itt lehetne berendezni a megye általános iskolai kollégiumát: itt tanulnának a külterületeken, kis falvakban lakó gyermekek, akik nehezen tudják elérni a legközelebbi iskolát. Az idegenforgalomnak is terve lenne az épülettel. Idegenforgalmi szakemberek véleménye szerint a műemlék épületben turistaházat kellene berendezni, s ez lenne a Somló idegenforgalmának bázisa. Ugyanakkor több üzem is jelentkezett, ám az ilyen jellegű felhasználást az épület gazdái ellenzik, mert ez nehezen egyeztethető össze a kastély jellegével.

A többi, Devecserben felszabaduló épület a lakáshiány enyhítését fogja szolgálni

Megjelent a Napló 1970. február 1-jei számában.