A magyar nemesi testőrség devecseri tagjai

A magyar nemesi testőrséget Mária Terézia királynő alapította, a magyar nemzetnek, a trónja iránt tanúsított hűségének jeléül.


1760 május 13-án hirdették ki, hogy a magyar, horvát, szlavón, valamint az erdélyi nemesség ifjúságából testőrség alakul, amelybe minden vármegye, illetve Erdélyből a nagyobb székek egyedül, a kisebbekből pedig többen együtt, 2—2 ifjút ajánlhattak.

A gárdába Magyarország (47 vármegye és a Jászkun kerület) 96, Horvátország és Szlavónia (6 vármegye) együttesen 4, Erdély pedig 20 (10 magyar, 3 székely, 6 szász és 1 taksás) nemest küldött. Vallás szempontjából a testület számaránya 2/3 katolikus és 1/3 más vallású lehetett.

A magyar nemesi testőrség tagjai voltak:

HEROVICS NÉP. JÁNOS.
Született 1783 Devecser (Veszprém vm.). Hadapród volt a 2. bánáti (utóbb 11.) határőrgyalogezredben. A testőrséghez 1805 február 1-én került Moson vármegye ajánlatára és gárdái szolgálata alatt halt meg 1805 december 7-én Pesten.
(A gárdista, az 1790 november 18-án címeresnemeslevelet nyert H. József és Pachman Katalin fia.)

HEROVICS SÁNDOR.
Született 1780 Devecser (Veszprém vm.). A polgári életből került a testőrséghez 1799 szeptember 1-én Veszprém vármegye ajánlatára. A gárdától 1804 augusztus 31-én 150 forint végkielégítéssel távozott.
(Nemességi adatok H. Nép. Jánosnál, kinek testvérbátyja.)

Forrás: Tisza-Beői Hellebronth Kálmán: A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918
Fotó: Magyar testőr díszegyenruhában (1782)