Báró Watzdorff Konrádot a vizsgálóbíró ma letartóztatta

Gróf Esterházy Tamás nem ismeri el a 100.000 pengős váltó aláírását

Viharos szembesítési jelenet a vizsgálóbíró előtt gróf Esterházy és báró Watzdorff között

— Az Est tudósitójálól —

Megírta Az Est, hogy gróf Esterházy Tamás panasza szerint 100.000 pengős váltót hamisítottak nevében és “emiatt nyomozást indított a tatai csendőrörs, A vizsgálat megállapította, hogy a váltó báró Watzdorff Konrád kezéből került ki. Az ő szerepét igyekeznek most tisztázni, s átadták az ügyészségnek. A báró ártatlanságát hangoztatja és arra hivatkozik, hogy a váltón lévő aláírás valóban gróf Esterházy Tamástól származik.

A jó barátok

A magyar arisztokrácia fiatalságának régen volt ilyen különös ügye. A feljelentő gróf Esterházy Tamás most 27 éves és 53.000 hold föld birtokosa. Ebből 17.000 hold szabadbirtok Devecseren és 36.000 hold hitbizotmány Pápán. Báró Watzdorff Konrád. aki ezt a hamisnak deklarált váltót forgalomba, hozta. Esterházy Tamásnak testi lelki jóbarátja. Most 28 éves. Az apja báró Watzdorff La- ios. az anyja gróf Festetlek Teréz. Watzdorff óknak 2000 hold birtokuk van Somlószőllősön, Dvvecser mellett. A szomszédos arisztokrata földesurak jóbarátságban voltak egymással és gróf Esterházy Tamás, valamint Watzdorff Konrád szinte együtt nevelkedett fel. Együtt is jártak a maayaróvári és a keszthelyi aazdasáai iskolába. Elválhatatlan jóbarátok maradtak később is.

Az öreg Watzdorff báró megszakította az érintkezést Konrád fiával és ennek öccsével is. Mind a két fiú ismert alakja a budapesti éjszakai életnek, A fiatalabb Watzdorffot hosszabb időn keresztül ideg gyógy intézetben tartották ápolás alatt. Akik jól ismerik Watzdorff Konrádot, azt mondják, hogy ö sem teljesen ura az idegeinek. A fiatal báró a szülői háztól távol az ifjú arisztokraták pesti életének zajos forgatagába került. Legtöbbször a dúsgazdag Esterházy Tamás gróffal látták együtt. Esterházy Tamás bőkezűen gondoskodott gyermekkori jóbarátjáról. Hosszú időn keresztül pesti palotájának állandó vendége volt a báró. Együtt lakták, együtt jártak mindenfelé és Esterházy Tamás fedezte Watzdorff báró költekező életének és gavalléros éjszakázásainak költségeit.

635.000 pengő értékű váltó

A fiatal báró hét év óta él a szülei háztól távol és ez alatt az idő alatt Esterházy Tamás gróf 035.000 pengő értékű váltót írt neki alá. Ennyivel támogatta hét év alatt barátját.
A váltókat báró Watzdorff írta alá, abban a reményben, hogy pénzhez jut és rendezheti ügyeit, gróf Esterházy Tamás pedig szívességből zsírált a a váltókat.
Watzdorff a zsírált váltókat nem tudta a nagy pénzintézeteknél elhelyezni és azokkal különféle helyeken operált. így nemcsak Budapesten, de Becsben is értékesítette azokat, így is csak jelentékeny költségek árán tudott pénzhez jutni.

Báró Watzdorff gondtalan főúri életet élt az ilyen módon szerzett pénzből. A fővárosi előkelő mulatóhelyek állandó látogatója volt s a duna-parti hotelek bárjaiban is megszokott vendégként üdvözölték. Évekkel ezelőtt megismerkedett az egyik közép mulatóhelytulajdonosnőnél egy táncosnővel, akinek a Veres Pálné uccában háromszobás lakást vett ki és azt pompásan berendezte. A táncosnőnek bundákat, drága ékszereket vett és időnként nagyobb külföldi utazásokra küldte.
gróffal látták együtt. Esterházy Tamás bőkezűen gondoskodott gyermekkori jóbarátjáról. Hosszú időn keresztül pesti palotájának állandó vendége volt a báró. Együtt lakták, együtt jártak mindenfelé és Esterházy Tamás fedezte Watzdorff báró költekező életének és gavalléros éjszakázásainak költségeit.
Legutóbb: Angliába, ahol az egyik leghíresebb szanatóriumban töltött hat hónapot. Ennek a szanatóriumnak saját lovardája van és a legnagyobb fényűzésre van berendezve.

Hét év alatt

évenként közel 100.000 pengő értékű váltója volt Watzdorft bárónak,

a leszámítolások révén azonban ennél az összegnél jóval kevesebbet kapott kézhez. így is igen tekintélyes összeg fölött rendelkezett. Magának nem maradt semmije a pénzből, az éjszakai szórakozások minden pénzét felemésztették. A hatalmas arányú támogatás mellett báró Watzdorff majdnem mindig pénzzavarral küzdött.

Az ifjú arisztokrata barátok az utóbbi időben elhidügültek egymástól. Esterházy Tamás más társaságot keresett magának és többé nem lehetett látni báró Watzdorff és a táncosnő oldalán. Watzdorff néhány hónappal ezelőtt elhagyta az Esterházy palotát és egy szállóba költözött. Watzdorft hirtelen pénz nélkül maradt s tanácstalanságában nem tudta mitévő legyen.